Η American International Group Inc (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περίπου 80 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του ομίλου American International Group, Inc. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του American International Group, Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.

Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 του Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG Europe S.A. είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Οικονομικών του Λουξεμβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. H AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) είναι εγκατεστημένη επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.